EPI pillugu


Epi-p siunertaa:
Epi pilersinneqarpoq maajip 16-ni 2010. Kattuffik eqqumiitsuliortunut pinngorartitsisartunullu kattuffiuvoq, Kattuffillu naalakkersuinermik ingerlatsisunit pisariaqartinneqarpoq, tassami Kalaallit Nunaanni eqqumiitsuliornermik pinngorartitsinermillu suliallit ataatsimoorfigisaqarunik aningaasaliinermik kinguneqartussaavoq. Naalakkersuinermik suliallit kattuffeqarneq tatiginartuutimmassuk 2018-miik Kattuffik ukiumut 950.000 koruuninik aningaasalersulerpaa.

Siulersuisut
2019-mi maajimi ataatsimeersuartoqarmat siulersuisut tassaalerput:
Siulittaasoq: Naleraq Eugenius
Siulittaasup tullia: Aka Hansen, sinniisussaralugu: Bill Bering
Allatsi: Alexander Montgomery-Andersen, sinniisussaralugu: Ane Marie Ottosen
Siulersuisuni ilaasortaq: Markus E. Olsen sinniisussaralugu: Nukaaka Larsen Berthelsen
Siulersuisuni ilaasortaq: Georg Olsen sinniisussaralugu: Isak Josenius.

Malittarisassat:
Malittarisassat 2017-mi apriilip 29 ileqquusumik ataatsimeersuarnermi aalajangersakkat imaapput:

Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu
Inatsisai
§ 1 Aqqa
Kattuffissuup aqqa tassaavoq: Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu.

§ 2 Aqutsisoqarfia

Kattuffissuup aqutsisoqarfia tassaavoq: Nuuk.

§ 3 Siunertaa

Kattuffissuup siunertaraa

 • nuna tamakkerlugu aamma nunap immikkoortaanni soqutigisaqaqatigiillutik aaqqissuussiffigeqatigiissimasut, peqatigiiffiit kiisalu pilersitsisarnermikkut eqqumiitsuliortut kattuffii katersorumallugit sulineq. Uani pineqartut pingaartumik tassaapput: assilialiortut, erinarsoqatigiittartut, isiginnaartitsisartut, kusanartuliortut, nipilersortartut, atuakkiortut, filmiliortut allanillu saqqummeeriaaseqartut,
 • nuna tamakkerlugu aamma nunap immikkoortaanni soqutigisaqaqatigiillutik aaqqissuussiffigeqatigiissimasut, peqatigiiffiit kiisalu pilersitsisarnermikkut pilersitanillu saqqummiisarnermikkut eqqumiitsuliortut kattuffiisa soqutigisaat oqartussaasunut Kattuffinnullu allanut Kalaallit Nunaanniittunut Kalaallillu Nunaata avataanniittunut, tamatumanissaaq apeqqutit piginneqqaartussaanermut tunngassuteqartut il.il. sulissutigisassallugit,
 • nuna tamakkerlugu aamma nunap immikkoortaanni ataatsimoorussanik sammisassatut suliassatullu ataatsimeersuarnerup imaluunniit siulersuisut aalajangiussaat ataqatigiissaartassallugit,
 • Kattuffissuup suliaanik paasissutissiisarneq,
 • pisinnaasaq naapertorlugu soqutigisaqaqatigiillutik aaqqissuussiffigeqatigissimasut kiisalu inuit ataasiakkaat siunnersortarlugillu ilitsersortassallugit pikkorissaasarnernut, suliarilersaakkanik pilersaarusiortarnernut, naatsorsuutinut, aningaasaqarnermut immaqalu inatsisinut, tamatumanissaaq piginneqqaartussaanermut tunngassuteqartut pillugit.
 • sulissutigissallugu Kattuffissuaq pisortanit tapiissutigineqartartunik ilaasortaminut agguaassisartutut akuerineqassasoq, assersuutigalugu Namminersorlutik Oqartussat kulturikkut ikiorsiisarnermut aaqqiissuteqartarneratigut.

§ 4 Ilaasortat

Ilaasortanngorsinnaatitaapput Kalaallit Nunaanni nuna tamakkerlugu aamma nunap immikkoortaanni soqutigisaqaqatigiillutik aaqqissuussiffigeqatigiissimasut, peqatigiiffiit kiisalu pilersitsisarnermikkut eqqumiitsuliortut kattuffii katersorumallugit suliaqarnermik ingerlassaqartut. Ilaasortanngorniarluni qinnuteqarneq siulersuisunut allagaqarnikkut pisassaaq. Ilaasortanngortut nutaat Ataatsimeersuarnermit akuerineqassapput nalinginnaasumik amerlanerussuteqarnikkut. Ilaasortalli akiligassaqarnertik pissutigalugu peersitaasimasut akueritinneqarsinnaanngillat akiligassaminnik isumannaarisimanngikkunik ilaasortaanermillu akiliummik ukiunut marlunnut siumoortumik akiliisimanngippata.

Inuit ataasiakkaat ilaasortanngortitaasinnaanngillat.

§ 5 Innarligassaanngissuseq

Ilaasortat namminerminnut tunngasuteqartunik namminersortuunertik innarligassaanngissusertillu pigiinnagassaraat.

Kattuffissuup ilisimaleruniuk ilaasortaq ilaasortaaginnarnissaminut nalorninartorsiuteqalersoq aningaasatigut ingerlatsinermigulluunniit ajornartorsiuteqaqarnini pissutigalugu, taava Kattuffissuaq aqutsinikkut ikiuukkumasinnaavoq. Ilaasortap neqeroorut piumanngissagaluaruniuk, peqqutilluunniit allat pissutigalugit pissutsit ajornerulissagaluarpata ilaasortaq malittarisassani ukunani § 6 naapertorlugu siulersuisunit ilaasortaajunnaarsitaasinnaavoq.

§ 6 Soraarniarluni nalunaarneq ilaasortaajunnaarsitaanerlu

Soraarniarluni nalunaarneq allakkatigut sivikinnerpaamillu qaammatinik 3-nik sioqqutsilluni 1. januaarimut pisassaaq.

Siulersuisut ilaasortaq ilaasortaajunaarsissinnaavaat ilaasortaanermini nalinginnaasumik pisussaaffimminik pingaarutilinnik naammassinnissinnaanngitsoq Kattuffissuarmulluunniit ajoqutaasunik iliuuseqartoq. Aalajangiineq ilaasortaajunnaarsitaasup ataatsimeersuarnermut suliassanngortissinnaavaa. Peersitaaneq aatsaat atuutsiinnarneqassaaq ataatsimeersuarnermi najuuttut 2/3-iisa siulersuisut aalajangiinerat atortussanngortippassuk.

Siulersuisut ilaasortat ingerlaannartumik ilaasortaajunnaarsissavaat piumasaqarfigineqaraluarlutik ilaasortaanerminnut akiliut ukiumut pineqartumut naatsorsuiffiusup naanerani akiligassanngoreeraluartoq akilinngippassuk. Ilaasortaanermut akiliutissamik akiligassaqarneq pissutigalugu ilaasortaajunnaarsitaanermi ukiumut qaangiuttumut ilaasortaanermik akiliutissamik akiliinngitsoorfiusussanngorfiunngilaq. Ilaasortaanermut akiligassaqarneq pissutigalugu siulersuisunit ilaasortaajunnaarsitaaneq ataatsimeersuarnermut aalajangiiffigisassanngortinneqarsinnaanngilaq.

§ 7 Ataatsimeersuarneq

Ataatsimeersuarneq Kattuffimmi oqartussaaffiuvoq annerpaaq.

Ataatsimeersuarnermi taaseqataasinnaatitaapput ilaasortat piffissami ataatsimeersuarnerup ingerlanneqarnissaani ilaasortaanermut akiliutissamik akiligassanngorsimasumik akileereersimanermut uppernarsaammik uppernarsaasinnaasut. Ilaasortat tamarmik immikkut taaseqataasinnaatitaasunik marlunnik peqataatitaqarlutik ataatsimeersuaqataasinnaaput. Ilaasortat peqataasinnaapput namminneq takkullutik, qarasaasiakkut imaluunniit telefonikkut. pisinnaatitsissut atorlugu taasisoqarsinnaatitsisoqanngilaq.

Ilaasortaq ataatsimeersuarnermut arlaqarnerusunik aallartitaqarsinnaatitaavoq; oqaatigisariaqarpoq immikkut aallartitatut peqataatitaasut aqutsisup aalajangiineratigut oqaaseqarsinnaatitaanngivillutilluunniit oqalussinnaatitaanerat killeqartinneqarsinnaammat.

Aqutsisuusussap ataatsimeersuarnerup aallartinnginnerani qulakkiissavaa kina / kikkut Kattuffissuarmut ilaasortaasunit taaseqataasinnaatitaanersut; oqaatigisariaqarluni tunngaviatigut Kattuffimmut ilaasortaasup siulittaasua tassaatitaasarmat taaseqataasinaatitaallunilu oqaaseqarsinnaatitaasoq.

Siulersuisunut qinigassanngortitaasinnaapput aamma siulersuisunut sinniisussaatitaapput Kattuffissuarmut ilaasortat ilaasortaat.

Ukioq ataaseq allortarlugu apriilip naalernerani ataatsimeersuartoqartassaaq.

Siulersuisut allakkatigut ileqquusumik ataatsimeersuariaqqusisassapput sivikinnerpaamik sapaatip-akunnerinik 6.-nnik sioqqutsillutik nittartakkat tusagassiuutillu atorlugit. Ataatsimeersuariaqqusissut ilaasortanuttaaq allakkatigut nassiunneqartassaaq.

Ilaasortaasut siulersuisunut qinigassanngortitaat sinniisuussaalu pillugit nalunaarnissaq, taamatullu ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassanut siunnersuutit kingusinnerpaamik ataatsimeersuarneq sapaatit akunnerinik marlunnik (ullut 14) sioqqullugu siulittaasumit tiguneqareersimassapput. Tamannali malittarisassani allannguutissanik siunnersuuteqarniarnermi atuutinngilaq (§12 naapertorlugu).

Ullormut oqaluuserisassat inivinneri siunnersuutigineqartunik, iliuusissanik, naatsorsuutinik naatsorsuutinullu missingersuutinik imaqartut ataatsimeersuarnissaq kingusinnerpaamik ullunik 14-inik sioqqullugu nassiussuunneqassapput.

Ataatsimeersuarnermi taasinerit allalluni pisassapput ilaasortap ataasiinnaalluunniit (1) tamanna kissaatigippagu.

Taasinermi nalinginnaasumik amerlanerussuteqarneq atuuppoq, malittarisassalli allanngortinneqarnerannut Kattuffissuullu atorunnaarsitaasinnaaneranut aalajangersakkat naleqqiunneqassapput.

Ataatsimeersuarneq aalajangiiffiusinnaavoq ilaasortat ikinnerpaamik affaat najuuppata. Ataatsimeersuarnermi ullormut oqaluuserisassat minnerpaamik ukuussapput:

 • Aqutsisussamik imaqarniliortussamillu toqqaaneq
 • Siulersuisut nalunaarutaat
 • Naatsorsuutit missingersuutillu saqqummiunneri akuerineqarnerilu
 • Siunnersuutit
 • Ukiumut tullermut iliuusissatut pilersaarut akuersissutigalugu
 • Ilaasortaanermut akiliutip aalajangiiffiginera
 • Siulittaasussamik qinersineq
 • Ilaasortaasut siulersuisuni ilaasortassatut toqqagaannik sinniisussaatitaannillu qinersinerit akuerineqarneri.
 • Kukkunersiuisumik qinersineq
 • Tamalaat

Qinersinerit ukiuni 2.-nni atuuttarput.

Siulersiusunut isernermi kingoraartaasussatut isertoq qinigaaffik tamakkerlugu atasarpoq.

§ 8 Immikkut ittumik Ataatsimeersuarneq

Siulersuisut Immikkut Ittumik Ataatsimeersuariaqqusissapput tamaattoqarnissaa pisariaqarsorilerunikku.

Immikkut Ittumik Ataatsimeersuariaqqusisoqassaaq ikinnerpaamik Kattuffissuup ilaasortaasa 1/3-iisa, Kattuffissuulluunniit kukkunersiuisuata allakkatigut tunngavilikkamillu tamatumunnga kissaatigisaq saqqummiuppassuk.

Immikkut Ittumik Ataatsimeersuarneq pissaaq kutsiuutip tiguneraniit kingusinnerpaamik sapaatip-akunneri sisamat qaangiutsinnagit, aggersaasoqassallunilu sivikinnerpaamik ullunik 8.-nik sioqqutsilluni.

Ullormut oqaluuserisassat siunnersuutigineqartunik tiguneqarsimasunik imaqartoq aggersaassummut ilanngullugu nassiunneqassaaq.

Immikkut Ittumik Ataatsimeersuarnermi suliarineqarsinnaasutuaavoq / -tuaapput ataatsimiinnermut pissutaasoq / -sut.

§ 9 Siulersuisut

Peqatigiiffiit (kattuffiit) ilaasortaasut siulersuisuni ilaasortassaminnik toqqaasinnaatitaapput. Maannakkut peqatigiiffiit (kattuffiit) sisamat ilaasortaapput, taamatullu siulersuisuni ilaasortassat sisamat toqqarneqartussaallutik. Tamassuma saniatigut siulittaasussaq ataatsimeersuarnermi qinerneqartussaavoq, taamaalillunilu siulersuisut ilaasortanit toqqakkanik siulittaasumillu ataatsimeersuarnermi qinerneqartumik katiterneqassallutik. Peqatigiiffiit (kattuffiit) ilaasortaasut siulersuisuni ilaasortaatitassaminnik toqqaanerminnut atatillugu sinniisussaq toqqassavaattaaq, taamatullu siulersuisuni ilaasortaasup siulersuisunit tunuavinnerani sinniisussaatitaasoq ilaasortanngortinneqassalluni.

Siulersuisut tamatigut suliassaraat Kattufiup ulluinnarni siulersorneqarnera ataatsimeersuarnermi aalajangigaallutik suliakkiissutaasut tunngavigalugit, aalajangersassallugulu maligassani ulluinnarni suliat ingerlanneqarnissaannik aaqqissorsimaneq allaganngorlugu suliaq.

Siulersuisut ataatsimeersuarnerup kingorna ataatsimeeqaarnerminni inissitsitissapput siulittaasup tullianik, allatsimik aamma aningaaserisumik.

Siulersuisut ikinnerpaamik ukiumut 3.-riarlutik ataatsimiittassapput. Peqataaneq pisinnaavoq nammineerluni najuunnikkut, telefonikkut imaluunniit qarasaasiarsorluni attaveqaatersuutitigut.

Imaqarniliortoqassaaq atsiornikkut ilumoorneragassamik siulersuisunut ilaasortanit ataatsimeeqataasunit, aamma siulersuisunut ilaasortanit peqataanngitsunit atuarsimallugu uppernarsaanermik.

Siulittaasoq ikinnerpaamilluunniit siulersuisuni ilaasortanit 2.-nit siulersuisunut ataatsimiigiaqqusisoqarsinnaavoq.

Siulersuisut aalajangiisinnaassuseqarput siulersuisunut ilaasortat ikinnerpaamik 3.-t najuukkaangata, tamatumunnga ilanngullugu siulittaasoq imaluunniit peqataannginnerani siulittaasup tullia.

Taasinikkut amerlaqatigiittoqarnerani siulittaasup taasinera aalajangiisuusarpoq.

Siulersuisut ataatsimiititaliorsinnaatitaapput.

§ 10 Atsiorsinnaatitaaneq akisussaasunngortitaasarnerlu

Kattuffiimmut atsiorsinnaatitaapput siulitaasoq siulersuisuni ilaasortamik 2.-mik peqateqarluni. Pigisanik nalilinnik pisisoqassatillugu, tunisisoqassatillugu aamma sallunaveeqqusiisoqassatillugu Kattuffimmi siulersuisut tamarmiusut atsiortussaatitaapput.

Siulittaasoq sivisunerusumik peqanngitsussaatillugu Kattuffimmut atsiorsinnaatitaapput siulitaasup tullia siulersuisunilu ilaasortaq ataaseq (1) peqatigiillutik.

Ilaasortalluunniit siulersuisuniluunniit ilaasortat Kattuffissuup malittarisassaanik malinnillutik, ataatsimeersuarnerup aalajangiussaanik inatsisilluunnit nalinginnaasut malillugit suliaminnik ingerlataqarnerminni namminnerpiaq akisussaasunngortitaasinnaanngillat.

Kattuffissuup pisussaaffiinut Kattuffissuup aningaasaatai akisussaasuusussaapput.

§ 11 Aningaasaqarneq / kukkunersiuineq

Kattuffissuup aningaasat atugassai pissarsiarineqartassapput: ilaasortat akiliutaasigut immaqalu aamma pisortanit aningaasaateqarfinnillu aningaasatigut ikiorserneqarnikkut.

Taakkua saniatigut atugassat pissarsiariniarneqartassapput: ilaasortat akiliutaasigut kiisalu pisortat tapiissutaasigut, namminersortut aningaasaliisartuisigut, aningaasaateqarfitsigut, peqatigiiffitsigut il.il.

Siulersuisut (ulluinnarniluunniit aqutsisut) ukiumoortumik naatsorsuusiornissaq missingersuusiornissarlu akisusaaffigaat.

Ukiumoortumik naatsorsuuteqarfiup ukioq ilivitsoq (januaarip aallaqqaataaniit decembarip naaneranoortoq) malittaraat.

Naatsorsuutit kukkunersiuisumit ataatsimeersuarnermi toqqakkamit kukkunersiorneqartassapput. Kukkunersiuisoq piginnaaneqartitaavoq siumut nalunaaqqaarani Kattuffissuarmut siulersuisunullu attuumassuteqartunik suugaluartunik misissuinissamut, tamatumunnga ilanngullugu karsimik aamma aningaaserivimmiittuutinik misissuineq. Kukkunersiuisup piumasaqarneratigut siulersuisut pisussaatitaapput pissutsit suugaluartut nassuiassallugit aalajangikkallu uppernarsaataat takutillugit.

§ 12 Malittarisassanut allannguutit

Malittarisassanut allannguutissatut siunnersuutit Kattuffissuup siulittaasuaneereertassapput ukiup naannginnerani ilaasortanullu nassiussuunneqarsimassallutik Ataatsimeersuarnissaq sivikinnerpaamik sapaatip-akunnerinik 4.-nnik sioqqullugu.

Malittarisassat aallanngortinneqarnissaannut piumasaqaataavoq Ataatsimeersuarnermi taasissutigineqartut 2/3-inik amerlanerussuteqarnissaat.

§ 13 Atorunnaarsitaaneq

Kattuffissuup atorunnaarsitaanissaanut aalajangernissamut piumasaqaataavoq ataatsimeersuarnerit kinguleriit marluk sivisunerpaamik sapaatip-akunnerinik 4.-nik akunneqartussat. Ataatsimeersuarnerit taakku aatsaat aalajangiisinnaassuseqarput: 6

 • Aggeqqusissummi erseqqissumik paatsuugassaanngitsumillu allassimappat Kattuffissuup atorunaarsitaanissaa siunnerfiusoq
 • Ikinnerpaamik ilaasortat affaat aallartitaappata

Ataatsimeersuarnermi siullermi atorunnaarsitsinermik aalajangiineq ilaasortat taasisinnaatitaasut peqataasut ikinnerpaamik 2/3-erissavaat, ataatsimeersuarnerullu aappaani amerlanerussuteqarnerinnaq. Kattuffissuup atorunnaarsitaanerani pigisat atugassat sinneruttut ilaassortat akornanni amerlaqatigiissukkaanngorlugit agguarneqassapput, taamaalilluni ilaasortat tamarmik assigiimmik pissarsissallutik angissusertik allallu apeqqutaatinnagit.

Ataatsimeersuarnermi pilersitsiffiusumi 16. maaji 2010 tamatut akuersissutigineqarput, tamannalu ulloq 29. april 2017 ataatsimeersuarnermi allannguuteqartinneqarlutik.

0